THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 03-10-2023
03-10-2023 5-8 | 53 30 | 05 38 19 17 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 53 30 | TRÚNG LÔ: 05X2 19
02-10-2023 6-3 | 02 92 | 27 62 91 74 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 02 | TRÚNG XIÊN 4: 27 62 91 74
01-10-2023 8-9 | 42 07 | 44 05 86 74 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG LÔ: 44 74
30-09-2023 3-7 | 29 04 | 60 43 10 62 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 29 04 | TRÚNG LÔ: 60 10 62
29-09-2023 3-2 | 05 25 | 41 64 18 54 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 05 | TRÚNG LÔ: 41 64 18
28-09-2023 9-8 | 61 30 | 36 21 48 99 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 61 | TRÚNG LÔ: 36 48
27-09-2023 4-7 | 74 73 | 74 06 84 10 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 74 73 | TRÚNG XIÊN 4: 74 06X2 84 10
26-09-2023 3-6 | 73 52 | 03 84 90 78 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG LÔ: 03X3 84
25-09-2023 7-9 | 08 65 | 48 70 17 27 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 65X2 | TRÚNG LÔ: 48 70 27X2
24-09-2023 5-7 | 17 15 | 60 40 05 76 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG XIÊN 4: 60 40 05X2 76
23-09-2023 0-2 | 33 40 | 41 24 70 27 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 40 | TRÚNG LÔ: 41 24 27
22-09-2023 1-4 | 10 21 | 57 63 83 97 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 10 21 | TRÚNG LÔ: 63 83X2 97
21-09-2023 6-4 | 89 21 | 59 20 27 17 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 89 21 | TRÚNG LÔ: 20 27 17
20-09-2023 0-3 | 15 75 | 24 03 92 00 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 15 75 | TRÚNG LÔ: 03
19-09-2023 2-4 | 90 70 | 55 08 67 72 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 55 72
18-09-2023 0-3 | 23 43 | 51 66 97 48 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 23X2 | TRÚNG LÔ: 66 97 48