THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-09-2022
29-09-2022 1-7 | 26 92 | 37 83 29 12 TRƯỢT | TRÚNG ST: 26 92 | TRÚNG LÔ: 37X2 83 29
28-09-2022 2-6 | 52 48 | 88 66 12 50 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG LÔ: 88X2 66 50X2
27-09-2022 7-0 | 65 91 | 72 80 70 87 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 80 70
26-09-2022 1-0 | 63 69 | 43 86 88 27 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 63X2 69 | TRÚNG LÔ: 43 88
25-09-2022 0-9 | 33 47 | 43 79 90 38 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 33 | TRÚNG LÔ: 90
24-09-2022 5-2 | 78 44 | 74 68 23 38 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG XIÊN 4: 74 68X2 23 38
23-09-2022 2-7 | 46 05 | 01 75 04 08 TRƯỢT | TRÚNG ST: 46 05 | TRÚNG LÔ: 01 08
22-09-2022 7-8 | 67 10 | 76 16 79 19 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG LÔ: 19X2
21-09-2022 0-3 | 43 42 | 66 03 80 04 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 43X2 42 | TRÚNG XIÊN 4: 66 03 80 04
20-09-2022 2-1 | 46 92 | 71 76 28 36 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 46 92X2 | TRÚNG LÔ: 71 76 36
19-09-2022 9-8 | 25 71 | 95 56 46 39 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 95 56 46 39X2
18-09-2022 9-2 | 81 07 | 36 26 23 06 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 81 07X2 | TRÚNG LÔ: 26X2 23X2
17-09-2022 9-0 | 42 47 | 68 47 54 66 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 42 47 | TRÚNG LÔ: 68 47 54
16-09-2022 1-4 | 75 38 | 20 90 13 17 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 75 | TRÚNG LÔ: 20 90 17
15-09-2022 4-6 | 87 77 | 83 95 23 87 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 77 | TRÚNG LÔ: 83 95 23
14-09-2022 8-1 | 67 08 | 77 53 02 00 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 67 08 | TRÚNG LÔ: 53 02 00