THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-06-2024
14-06-2024 8-7 | 19 44 | 77 41 79 60 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 44 | TRÚNG XIÊN 4: 77 41X2 79 60
13-06-2024 2-5 | 19 64 | 02 21 92 98 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 02X2 21X2 92 98X2
12-06-2024 4-5 | 65 93 | 56 98 13 55 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG LÔ: 56 98 55
11-06-2024 0-8 | 73 09 | 07 93 72 14 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 73X2 09 | TRÚNG LÔ: 07 93 14
10-06-2024 5-5 | 47 37 | 75 80 29 49 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 47 37 | TRÚNG LÔ: 75 80 29
09-06-2024 2-4 | 01 80 | 22 92 53 66 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 01 80 | TRÚNG XIÊN 4: 22X2 92 53X2 66X2
08-06-2024 3-2 | 77 19 | 64 05 14 15 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG XIÊN 4: 64 05 14 15X2
07-06-2024 5-1 | 01 12 | 94 25 47 57 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 01 12 | TRÚNG LÔ: 25 47 57
06-06-2024 7-8 | 39 20 | 46 65 20 07 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 39 20 | TRÚNG LÔ: 20 07X2
05-06-2024 4-5 | 67 53 | 06 81 48 66 TRƯỢT | TRÚNG ST: 67 53 | TRÚNG XIÊN 4: 06 81 48 66X2
04-06-2024 1-7 | 60 96 | 47 68 09 79 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 60 96 | TRÚNG LÔ: 09 79
03-06-2024 0-4 | 87 11 | 80 25 41 86 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 80 25X2 41 86
02-06-2024 7-0 | 76 03 | 08 72 94 58 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 03 | TRÚNG XIÊN 4: 08 72 94 58
01-06-2024 1-2 | 86 13 | 59 40 68 12 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 86 13 | TRÚNG XIÊN 4: 59X2 40 68 12
31-05-2024 0-2 | 20 25 | 15 26 32 39 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 15 39
30-05-2024 1-2 | 52 53 | 43 32 21 68 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 52X2 | TRÚNG LÔ: 43 32X2 68X2