THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-01-2022
16-01-2022 3-1 | 99 47 | 82 29 48 01 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 99 | TRÚNG XIÊN 4: 82 29 48X2 01
15-01-2022 0-0 | 92 61 | 63 83 17 91 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 61 | TRÚNG LÔ: 17 91
14-01-2022 1-9 | 60 28 | 19 29 30 92 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 60 | TRÚNG XIÊN 4: 19 29X2 30 92
13-01-2022 3-7 | 12 38 | 90 11 56 84 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 12X3 38 | TRÚNG LÔ: 90 56 84
12-01-2022 0-4 | 76 16 | 94 61 56 18 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 16 | TRÚNG XIÊN 4: 94 61 56 18
11-01-2022 2-7 | 28 98 | 40 25 99 97 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 40 99 97
10-01-2022 4-5 | 35 24 | 86 07 21 22 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 35 24 | TRÚNG XIÊN 4: 86 07 21 22
09-01-2022 9-3 | 21 00 | 45 72 27 01 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 00 | TRÚNG LÔ: 27
08-01-2022 6-9 | 34 22 | 29 26 22 33 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 34 22 | TRÚNG XIÊN 4: 29 26X2 22 33
07-01-2022 5-5 | 60 81 | 53 63 58 01 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 60 | TRÚNG XIÊN 4: 53 63 58 01
06-01-2022 3-7 | 76 94 | 46 95 98 40 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 46 95 98 40
05-01-2022 1-9 | 28 70 | 69 30 31 28 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 28 70 | TRÚNG LÔ: 69 30 28
04-01-2022 3-2 | 30 75 | 44 07 84 66 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 30 75 | TRÚNG LÔ: 44 07 84
03-01-2022 6-1 | 34 30 | 57 78 92 15 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 34X2 30 | TRÚNG LÔ: 92
02-01-2022 9-4 | 51 69 | 89 42 86 85 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 51 69 | TRÚNG LÔ: 89 42 86
01-01-2022 7-6 | 15 21 | 48 86 44 55 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 21 | TRÚNG LÔ: 86 44