THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3CẶP 3 CÀNG + BẠCH THỦ + 3CẶP XIÊN 3 KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-01-2022
16-01-2022 422 340 332 | 02 | 28 39 18 | 12 14 67 | 46 63 52 TRƯỢT | TRÚNG BT: 02 | TRÚNG LÔ: 39X2 18X2 | TRÚNG LÔ: 14 67 | TRÚNG LÔ: 63 52
15-01-2022 221 113 112 | 52 | 19 77 93 | 07 67 22 | 77 52 22 TRƯỢT | TRÚNG BT: 52 | TRÚNG XIÊN 3: 19 77 93 | TRÚNG LÔ: 07 22 | TRÚNG XIÊN 3: 77 52 22
14-01-2022 318 229 319 | 78 | 45 02 97 | 85 05 36 | 52 32 46 TRƯỢT | TRÚNG BT: 78 | TRÚNG LÔ: 02 97 | TRÚNG LÔ: 05 | TRÚNG LÔ: 32 46
13-01-2022 637 749 737 | 08 | 20 51 38 | 32 37 68 | 12 61 39 TRƯỢT | TRÚNG BT: 08 | TRÚNG XIÊN 3: 20 51 38 | TRÚNG LÔ: 37 | TRÚNG LÔ: 12X3 39
12-01-2022 913 912 902 | 77 | 51 69 92 | 07 19 85 | 53 91 18 TRƯỢT | TRÚNG BT: 77 | TRÚNG XIÊN 3: 51 69 92X2 | TRÚNG XIÊN 3: 07 19X2 85 | TRÚNG XIÊN 3: 53 91 18
11-01-2022 516 426 316 | 02 | 88 02 27 | 31 51 27 | 09 61 17 TRƯỢT | TRÚNG BT: 02 | TRÚNG XIÊN 3: 88 02 27 | TRÚNG LÔ: 31 27 | TRÚNG XIÊN 3: 09 61 17
10-01-2022 844 746 836 | 33 | 64 43 06 | 07 48 52 | 43 63 21 TRƯỢT | TRÚNG BT: 33 | TRÚNG XIÊN 3: 64X2 43 06 | TRÚNG XIÊN 3: 07 48 52 | TRÚNG XIÊN 3: 43 63X2 21
09-01-2022 094 083 194 | 35 | 86 93 94 | 86 87 53 | 56 25 24 TRƯỢT | TRÚNG BT: 35 | TRÚNG XIÊN 3: 86X2 93 94 | TRÚNG XIÊN 3: 86X2 87X2 53 | TRÚNG LÔ: 56 25
08-01-2022 859 979 969 | 23 | 25 57 28 | 58 49 30 | 35 04 81 TRÚNG 3-3C: 969 | TRÚNG BT: 23 | TRÚNG XIÊN 3: 25 57 28X2 | TRÚNG LÔ: 49 30 | TRÚNG XIÊN 3: 35 04 81X2
07-01-2022 657 567 556 | 56 | 47 13 37 | 33 36 57 | 03 60 32 TRÚNG 3-3C: 657 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 3: 47 13 37 | TRÚNG XIÊN 3: 33 36 57 | TRÚNG XIÊN 3: 03 60 32
06-01-2022 426 536 427 | 00 | 45 43 51 | 85 30 56 | 00 88 83 TRƯỢT | TRÚNG BT: 00X2 | TRÚNG LÔ: 43 51 | TRÚNG LÔ: 30 56 | TRÚNG LÔ: 00X2 83
05-01-2022 618 519 518 | 05 | 87 59 69 | 70 58 59 | 75 50 19 TRƯỢT | TRÚNG BT: 05 | TRÚNG XIÊN 3: 87X2 59 69 | TRÚNG LÔ: 70 59 | TRÚNG XIÊN 3: 75 50 19
04-01-2022 441 330 440 | 94 | 51 05 76 | 90 04 05 | 74 35 63 TRÚNG 3-3C: 330 | TRÚNG BT: 94 | TRÚNG XIÊN 3: 51 05 76 | TRÚNG XIÊN 3: 90 04 05 | TRÚNG LÔ: 74
03-01-2022 171 051 070 | 21 | 31 19 61 | 58 04 09 | 61 88 92 TRƯỢT | TRÚNG BT: 21 | TRÚNG LÔ: 19 61 | TRÚNG LÔ: 04 | TRÚNG XIÊN 3: 61 88 92
02-01-2022 495 394 485 | 76 | 69 32 09 | 41 32 95 | 29 55 08 TRƯỢT | TRÚNG BT: 76 | TRÚNG XIÊN 3: 69 32 09 | TRÚNG LÔ: 41X2 32 | TRÚNG LÔ: 29 55
01-01-2022 677 566 775 | 05 | 69 45 67 | 12 65 49 | 08 86 55 TRƯỢT | TRÚNG BT: 05 | TRÚNG LÔ: 69 45 | TRÚNG LÔ: 65 49 | TRÚNG LÔ: 08X2 86